- مدیرقطب
مدیرقطب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر سیدمحمد شهرتاش

مدیر قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سامانه های قدرت

دکترا مهندسی برق در گرایش قدرت

شماره تماس: 73225613

ایمیل: shartash AT iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-53.4757.5119.fa.html
برگشت به اصل مطلب