قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت- اخبار
ارتقاء جناب آقای دکتر شهرتاش از دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | 

 ارتقاء علمی جناب آقای دکتر شهرتاش
 

AWT IMAGEجناب آقای دکتر سیدمحمد شهرتاش عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی برق در هیأت ممیزه مورخ 94/12/17 از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافتند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماییم.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=53.3418.44699.fa
برگشت به اصل مطلب