قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت- اخبار
کسب رتبه دوم پژوهشگر برگزیده توسط جناب آقای دکتر شهرتاش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۳۰ | 
AWT IMAGE در مراسم هفته پژوهش که توسط وزارت نیرو در روز 29 آذر 1394 برگزار گردید جناب آقای دکتر سیدمحمد شهرتاش  به عنوان رتبه دوم در محور پژوهشگر برگزیده در سال 93 معرفی شدند و لوح تقدیری از معاون محترم وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی دریافت نمودند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=53.3418.43028.fa
برگشت به اصل مطلب